turkish english

temel afet bilinci egitimi

2. Temel Afet Ve Acil Durum Eğitimi

Süre: 4 saat toplum

Amaç:
Afet ve acil durumlar önlenebilir.
Vatandaşlar, özel  sektör, kamu, sivil toplum kuruluşları zarar görebilirliği  azaltabilir. Bu eğitim, afet ve acil durumlara karşı bütün toplum seviyelerinde nasıl önlem alınabileceğine ilişkin ortak bir bir bilinç ve yaklaşım oluşturmak için geliştirilmiştir.

buyutecBu eğitimin içeriği, tafet ve acil durumlara bağlı, can kaybı, yaralanma, ekonomik ve sosyal kayıpların önlenmesi amacı ile tasarlanmıştır.

İçerik:

BULLETTemel Kavramlar ve Tanımlar

BULLETAfet ve Acil Durum Bilinci

BULLETTehlikeler ve Riskler

BULLETBölgesel ve Yerel Afet ve Acil Durum Geçmişi

BULLETAfetten Önce: Afet Tehlike Avı ve Aile Afet Planı

BULLETAfet Sırasında ve Afetten Hemen Sonra: Müdahale Becerileri ve Lojistik

BULLETSonraki Adımlar

EĞİTİM PAKETİNİ OLUŞTURAN TEMEL EĞİTİMLER
1. Risk Analizi ve Risk Yönetimi Eğitimi

2. Temel Afet ve Acil Durum Bilinci Eğitimi

3. İş Sürekliliği Eğitimi

4. Yangın Güvenliği ve Yangın Söndürücü Kullanma Becerisi Eğitimi

5. Psikolojik İlkyardım Eğitimi

6. Organizasyonlarad Afet ve Acil Durum Eğitimi  ve Müdahale Eğitimi