turkish english

isyeri okul

7.  İşyeri/ Okul/ Hastane Afet Ve Acil Durum Ekibi Oluşturma Eğitimi (Temel)

Süre: 1 gün veya 2 gün

Amaç:  Afet ve acil durumlarda, kuruluşta, mahallede ya da herhangi bir ortamda o anda bulunan kişilerin bir ekip olarak duruma müdahalesinin sağlanması ile ilgili bilgi ve beceri kazandırma eğitimidir.
Profesyonel ekipler gelene kadar, orada bulunan kişilerin duruma müdahale edebilmeleri için gerekli beceriler verilir.

buyutec Bu eğitim programı, afet ve acil durumlara müdahale için temel becerilerin verilmesi amacı ile tasarlanmıştır. Bu beceriler, yangın söndürücü kullanma eğitimi, hafif arama-kurtarma eğitimi, tıbbi olmayan triaj ( yaralıların müdahale ve nakil önceliği açısından sınıflandırılması), yaşam kurtaran önlemler, olay komuta sistemidir.

İçerik:

BULLETTemel Afet Bilinci

BULLETHafif Arama Kurtarma

BULLETBina Hasar Sınıflandırması

BULLETYaşam Kurtaran Önlemler

BULLETTıbbi Olmayan Triaj

BULLETÇevre ve Halk Sağlığı Önlemleri

BULLETPsikolojik İlk Yardım

BULLETEkip Oluşturulması

BULLETOlay Komuta Sistemi

BULLETSenaryo Temelli Tatbikat

EĞİTİM PAKETİNİ OLUŞTURAN TEMEL EĞİTİMLER
1. Risk Analizi ve Risk Yönetimi Eğitimi

2. Temel Afet ve Acil Durum Bilinci Eğitimi

3. İş Sürekliliği Eğitimi

4. Yangın Güvenliği ve Yangın Söndürücü Kullanma Becerisi Eğitimi

5. Psikolojik İlkyardım Eğitimi

6. Organizasyonlarda Afet ve Acil Durum Eğitimi ve Müdahale Eğitimi